ESP

METODOLOGIA FIABLE

La Càtedra de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Girona ha validat la metodología empleada per Click2prl.

CONTINGUTS RIGUROSOS

Els continguts corresponen als requisits de la LLlei de Prevenció de Riscos Laborals per a la formació de treballadors de cada sector productiu.ITINERARIS FORMATIUS

A partir d’un lloc de treball, Click2prl estableix l’itinerari formatiu que s’ajusta als riscos laborals.

ESTRATÈGIA MULTISENSORIAL

Click2prl transmet i comunica la informació mitjançant múltiples vies, el que permet al alumne recordar millor els continguts.

PROPOSTA ESTIMULANT

Les preguntes, els jocs i els controls de Click2prl estimulen la curiositat del alumne, facilitant el seu aprenentatge.
TUTOR VIRTUAL

Click2prl disposa d’un tutor virtual dotat d’un motor de sincronització labial, que el permet vocalitzar correctament en el que diu.

RECURSOS D'ALTA CALITAT

Els recursos utilitzats a Click2prl son d’alta qualitat: tutor virtual, il·lustracions, animacions, locucions...


EVALUACIÓ RIGUROSA

El sistema evaluatiu que utilitza Click2prl permet comprobar el grau de aprenentatge de l'alumno d'una forma rigurosa.
L'examen busca les preguntes en una gran base de datos aleatòria.SEGUIMIENT I CONTROL

La programació SCORM permet el control i seguiment de l'itinerari formatiu dels alumnes.