ESP

Organització per Sectors

Comerç

Riscos de la caixera
Riscos del comercial
Riscos del conductor repartidor
Riscos del dependent del comerç
Riscos del reposador

Hosteleria

Riscos del cambrer
Riscos del cambrer de planta
Riscos del carnisser
Riscos del cuiner industrial
Riscos del fregaplats
Riscos del recepcionista de l'hotel

Indústria

Riscos del fuster - fusta
Riscos del fuster - metalls
Riscos de l'encofrador
Riscos de l'electricista
Riscos del manobre
Riscos del mosso de magatzem
Riscos del transport de mercaderies
Riscos de la soldadura oxiacetilénica
Riscos de la soldadura Eléctrica
Riscos de la soldadura TIG
Riscos en espais confinats
Riscos en la indústria química

Indústria alimentaria

Riscos del camarista
Riscos del envasat de fruites
Riscos en escorxadors
Riscos de la manipulació d'aliments

Gestió del entorn

Riscos de l'agricultor
Riscos del jardiner
Riscos de la recollida de residus
Riscos de la recol.lecció i envasat de fruites
Riscos del personal d'informació
Riscos en plantes de reciclatge

Oficines

Riscos de l'informàtic
Riscos del comercial
Riscos del call center
Riscos del personal de neteja
Riscos del recepcionista

Maquinària

Riscos dels carretons contrapesats
Riscos dels carretons retràctils
Riscos del conductor d'apilador
Riscos del conductor PEMP
Riscos del conductor de recull comandes
Riscos de la transpaleta elèctrica
Riscos de la transpaleta manual

Altres

Riscos del docent
Riscos de la hostessa
Riscos del missatger
Riscos del personal d'informació
Riscos del personal de sanitat
Riscos del vigilant de seguretat
Riscos del xófer

Mòduls bàsics 30'

EPIs
Ergonomia
Higiene del treball
Incendis
Manipulació manual de càrregues
Primers auxilis
Psicosocials
PVD
Risc eléctric
Riscs in itinere
Riscs a les escales
Senyalització

Mòduls generals

Conceptes generals 1h
Nivell bàsic PRL. Construcció 60h

Personal Directiu 10h
Descarrega el pla docent